SystemSplendid er branchernes nye værktøj til at styre projekter sikkert i mål

Systemet består på nuværende tidspunkt af 10 moduler, hvoraf nogle af dem kan virke genkendelige blandt vores konkurrenter. Men de er ikke så ens alligevel. SystemSplendid er bygget op med mange års erfaring og med forskellige roller/positioner fra forskellige brancher har vi designet og udviklet systemet, så det både taler ind til projektlederens, bygherres, konsulentens og entreprenørens behov, når et eksempelvis et byggeprojekt skal designes, bygges og afleveres.

Et system der får praktikken med

SystemSplendid’s udviklingsteam har gennem årene prøvet forskellige systemer til projektstyring, og vi har hver gang manglet en form for praksisforståelse/indsigt. Vi har stået i situationer, hvor parter var uenige om indgåede aftaler, at kommunikationen haltede og ikke nåede hele vejen rundt i projektgruppen, og som konsulenter har vi manglet adgang til vigtig dokumentation. Vi har med andre ord ikke fået afdækket vores behov tilstrækkeligt i vores arbejdsgange på byggesager. Som udviklingsteam har vi dermed lagt vægt på at implementere unikke funktioner, som vi i vores netværk hører andre også står og mangler på byggepladserne. Funktioner der får praktikken med. 

Samspillet mellem modulerne har været et stort fokus for os som udviklingsteam.  Hver især bidrager de med relevante funktioner, som I kan læse om under de enkelte moduler. I samspillet med hinanden medvirker de til at gøre styringsprocessen nemmere for ledelsen, øger medansvaret og inddragelse for entreprenører samt disses ansatte/projektmedarbejderne og gør det nemmere for rådgivere og konsulenter at rådgive, fordi der er adgang til al relevant materiale.  

 Notifikationssystem

 SystemSplendid’s notifikationssystem sikrer,   at I som brugere altid kan holde jer opdateret i   projektprocessen. I kan vælge mellem at få   tilsendt daglige mails med alle opdateringer   eller at få tilsendt mail for hver ny aktivitet.   Dermed går I aldrig gik af:

  • En ny besked
  • Nyt dokument
  • En ny aftale
  • En ny bruger eller gruppe
  • En ny deadline/møde