Mapper – Fuldbyrdet dokumenthåndtering

Modulet er designet til fleksibel dokumenthåndtering. Med SystemSplendid kan I selv oprette og inddele mapper efter projektets behov. Derudover ligger der en fleksibilitet i, at I som projektledelse kan dele alle eller udvalgte mapper med udvalgte grupper, som ligeledes selvstændigt kan dele dokumentation. 

Det gør det nemmere for jer alle at finde og vidensdele dokumentation, hvilket også betyder, at projektlederens funktion som “postkontor” minimeres og tiden brugt på e-mail reduceres betydeligtI kan dermed samle alle projektrelevante dokumenter et sted. Samtidig er alle dokumenter sikret med SystemSplendid.

Ved at skabe jeres egen mappe-struktur, giver det også jer mulighed for at definere den metadata, I skal bruge undervejs. Tilmed kan I uploade jeres egne skabeloner og skemaer, som er relevante for de øvrige virksomheder at have adgang til, inden de skal udarbejde deres kvalitetssikring. Sæt jeres deadlines op i kalendermodulet, som underretter de pågældende grupper om hvornår den ønskede dokumentation senest skal afleveres.

Saml al dokumentation et sted og se dine og andres digitale fodspor.