Brugerliste – adgang til alle projektdeltagere

SystemSplendid’s brugerliste gør det muligt for alle projektet at genkende deres meddeltagere i projektet. Vi oplever, at det er med til at skabe et større fællesskab og aktive meddeltagere, da timelønnede såvel som funktionærer i højere grad føler sig inddraget. At få sat ansigt på meddeltagere fra andre firmaer kan også være med til at minimere firmaskel, da byggeprojektet i højere grad opleves som et fælles mål.  

projektorganisationen kan I hurtigt tilføje/fjerne brugere og inddele brugerne i forskellige grupper. I kan eksempelvis oprette grupper for de enkelte firmaer eller samle alle entreprenører og underentreprenører i en anden gruppe. Disse grupper kan tildeles forskellige adgangsniveauer, som giver eller begrænser deres indsigt i projektets aktiviteterNogle grupper skal måske have adgang til bestemte mapper til dokumenthåndtering og til kalendermodulet, mens andre grupper også skal kunne se, hvilke digitale aftaler der bliver indgået. 

Der er ikke begrænsninger på hvor mange brugere samt grupper, der kan oprettes.