Uanset om din virksomhed er lille, mellem eller stor, har I med vores system en mulighed for at vidensdele, dokumentere og kommunikere med hinanden – uanset fag, firmaskel eller geografiske afstande.

Månedligt abonnement

SystemSplendid kører over et månedligt abonnement, som er afhængig af, hvor mange brugere I tilknytter til jeres projekt/projekter. Prisen afhænger derfor ikke af, hvor mange projekter, I vælger at oprette.

Vi vil meget gerne indgå i dialog omkring jeres behov og prissætning, så vi finder et månedligt abonnement til jeres forventninger og behov. Som standard har vi 4 pakkeløsninger:

Pakkeløsning 1: 

Op til 25 brugere 

Pakkeløsning 2: 

Mellem 25 til 50 brugere 

Pakkeløsning 3:  

Mellem 50 til 100 brugere 

Pakkeløsning 4: 

Over 100 brugere 

Vi klargør gerne systemet netop til jeres projekt

Med klargøringen sørger vi for at oprette alle projektets brugere og sætter mappemodulet op efter jeres anvisninger, så styringsplatformen er klar til brug med det samme. Hvis I fravælger klargøring, står I selv for opsætningen af systemet til jeres projekt.

Vi værdsætter vores kunder

Når I bliver kunde hos os, bliver der afholdt et møde (virtuelt eller fysisk) fra start for at fastlægge jeres behov og forventninger. Til mødet aftaler vi også, om I ønsker oplæring af jeres medarbejdere/projektdeltagere. Vi stiller os gerne til rådighed for at tage ud og hjælpe jer bedst muligt i gang med systemet – både for enkelte eller mange brugere. 

Ved at lade os tage ud og træne jeres medarbejdere/projektdeltagere indlæres systemets funktioner kontinuerligt og en ensrettet projektstyringsform/projektdeltagelse kan blive integreret i virksomheden/under projektet i den hastighed, du og din organisation ønsker. Således er det vores erfaring, at nytteværdien bliver endnu større hos jer.