Business team joining handsOm SystemSplendid

SystemSplendid er systemet bag Projekthjaelp.dk. Systemet forener videns deling, dokumentation og kommunikation på en brugbar måde. Vort system er så fleksibelt, at det uanset projektets størrelse eller karakter kan skabe de ultimative rammer til gavn for projektet og dermed levere en samarbejdsplatform for de interne og eksterne aktører, der måtte være tilknyttet projektet.

iStock_000016447395MediumHvorfor SystemSplendid

Nødvendigheden at have et brugbart projektstyringsredskab, har aldrig været større. Det er et faktum at projekters succes nøje hænger sammen med overblik, styring og faglig dygtighed. Alligevel kommer der tit eksempler på at såvel store som mindre projekter, ikke løses hensigtsmæssigt og efter de aftaler og forventninger, som parterne havde sat fra start. Som regel var der ikke styr på kommunikationen, processerne og kvaliteten på disse projekter, ligesom at det medførte negativ indflydelse på lønsomheden på projektet. Således var overblikket mistet og projektgruppen var dermed ikke i stand til at stoppe eller ændre fatale beslutninger og/eller projekt-retninger. De projekter der havde tilknyttet et projektstyringssystem til opgaven/projektet, var som regel mere et økonomisk afrapporteringssystem eller et program der visuelt blot kunne vise antal af dage og ressourcer. Disse systemer blev mere modtaget som en byrde af projekt-gruppen, end som et muligt og brugbart arbejdsredskab.

Agreement Consulting som har udviklet SystemSplendid, kunne registrere ifbm. konsulentopgaver i mange typer virksomheder, at der manglede et “værktøj” for projektgrupperne. Med baggrund i dette, blev udviklingen af SystemSplendid igangsat for flere år siden.

I dag er det et veludviklet system, der netop afdækker disse forhold og skaber en solid og brugbar styringsmæssig platform mellem projektørerne, uanset fag- og virksomhedsskel eller geografiske placeringer.  Nytteværdien er at finde for alle involverede projektdeltagere og dermed kan man med SystemSplendid løfte projektet i fællesskab og skabe grundlag for at alle kan “nå i mål” indenfor processer, tid og kvalitet samt økonomi. Et tidligere savn fra projektledere, virksomhedsejere samt kunder m.fl., er dermed nu tilgængeligt med SystemSplendid.

Vil du vide mere om SystemSplendid er du velkommen til at kontakte os. Find vores kontaktinformationer ved at klikke her.